Tuva Cihangir Atasever, 8 Haziran 2024'te gerçekleştireceği uzay görevi kapsamında biyoloji, fizik ve kimya alanlarında çeşitli bilimsel deneyler yapacak. Bu deneyler, mikro yerçekimi ortamında hücre davranışları ve malzeme bilimi üzerine yoğunlaşacak ve bilim dünyasına önemli katkılar sağlayacak.

Bu yaz “TRT Spor Yazı” olacak Bu yaz “TRT Spor Yazı” olacak

1. BEACON Beyin Görüntüleme Deneyi

Atasever, BEACON deneyi ile beynin prefrontal korteks bölgesindeki kan yayılımı ve omurilik sıvısının dinamiklerini inceleyecek. Bu deney, astronotların sağlık problemlerine neden olan mikro yerçekimi koşullarını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak.

2. IvmeRad Radyasyon Dozimetresi Deneyi

Bu deneyde, uzay ortamında maruz kalınan radyasyon seviyeleri ölçülecek. Astronotların güvenliği için önemli veriler sağlayacak olan bu deney, gelecekte uzay istasyonlarına gidecek kişilerin maruz kalacağı radyasyon miktarını öngörmeye yardımcı olacak.

3. MESSAGE Bilim Misyonu

MESSAGE deneyi, mikro yerçekimi koşullarında astronotların bağışıklık sistemi tepkilerini analiz edecek. Bu araştırma, uzun vadeli uzay görevlerinin sağlık üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik önemli bilgiler sunacak.

4. YUVA Vezikül Analizi

Bu deney, astronotların hücre dışı veziküllerini inceleyecek. Hücreler arası iletişimde önemli rol oynayan bu veziküllerin uzay ortamındaki davranışları ve adaptasyon süreçleri araştırılacak.

5. METABOLOM Deneyi

METABOLOM deneyi, biyofilm oluşumunu ve davranışını mikrogravite ortamında inceleyecek. Bu deney, mikroorganizmaların metabolik aktiviteleri üzerindeki etkileri araştırarak uzayda yaşam için önemli bilgiler sağlayacak.

6. Uzayda İnsülin Kalemi Testi

Bu deneyde, insülin kalemlerinin uzay ortamındaki doz aktarım verimliliği test edilecek. Diyabetli bireylerin uzayda tedavi yöntemlerinin etkinliğini belirlemeye yönelik ilk deneme gerçekleştirilecek.

7. Miyeloid Hücre Deneyi

Bu deney, mikro yerçekimi koşullarında bağışıklık sistemi hücrelerinin davranışlarını inceleyecek. Uzayda bağışıklık sistemi tepkilerini anlamaya yönelik önemli bilgiler sunacak.

Görevin Önemi

Bu deneyler, Türkiye'nin uzay programının gelişimine büyük katkı sağlayacak. Atasever'in gerçekleştireceği bilimsel çalışmalar, astronotların sağlık ve performansını iyileştirmeye yönelik önemli veriler sunacak. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası uzay çalışmalarında daha fazla yer almasını sağlayacak.

Editör: Semih Sağman