Tuğba Çakıroğlu Demşo / Muhabir

Dezenflasyon, enflasyon oranının düşmesini ifade etse de oranın pozitif kalması demektir. Yani fiyatlar hala artmakta, ancak önceki döneme göre daha yavaş bir hızda artmaktadır. Fiyat artış hızının yavaşlaması da denebilir. Dezenflasyon olursa merkez bankaları genellikle faiz oranlarını düşürür. Bu, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve enflasyon oranını hedeflenen seviyelerde tutmak amacıyla yapılır. 

Dezenflasyon

DEZENFLASYONUN ETKİLERİ NELERDİR?

Dezenflasyonun hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilir. Ve bu etkiler ekonominin genel durumu ve dezenflasyonun ne kadar hızlı gerçekleştiğine bağlı olarak değişir. Pozitif etki olarak, yüksek enflasyon dönemlerinde fiyat istikrarını sağlamaya yardımcı olması gösterilebilir. Tüketici güveni artar ve ekonomik büyüme teşvik edilebilir. Negatif etkileri de çok hızlı veya şiddetli dezenflasyon, ekonomik aktiviteyi yavaşlatabilir ve işsizlik oranlarını artırabilir. Ayrıca borçların reel değerinin artmasına neden olabilir. 

Enflasyon Rakamları Açıklandı

DEZENFLASYONUN NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Fahiş fiyat ve stokçuluğa 2,3 milyar lira idari para cezası Fahiş fiyat ve stokçuluğa 2,3 milyar lira idari para cezası

Para Politikaları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya para arzını sınırlaması dezenflasyona yol açabilir. Bu tür politikalar, talebi azaltarak enflasyon baskılarını hafifletir.

Ekonomik Durgunluk: Ekonomik durgunluk dönemlerinde, talep düşüşü fiyat artış hızını yavaşlatabilir, bu da dezenflasyona yol açar. 

Arz Şokları: Önemli hammaddelerin fiyatlarının düşmesi gibi arz şokları, üretim maliyetlerini düşürerek dezenflasyona katkıda bulunabilir.

Editör: Tuğba Çakıroğlu Demşo