Bu yaptığınızın neresi onur?  Sapkın zihniyetlerini çizgi filmlere soktular Bu yaptığınızın neresi onur? Sapkın zihniyetlerini çizgi filmlere soktular

Son olarak Norveç, İrlanda, İspanya, Malta ve Slovenya Filistin’i devlet olarak tanıdı. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 ülkeden 139'u Filistin'i devlet olarak tanıyordu. 

Orta Doğu, Afrika ve Asya'nın çoğu Filistin devletini tanıyor ancak Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve birçok Batı Avrupa ülkesi tanımıyor. 

Filistin Bayrağı

Filistin'in tanınması ne demek? 

Filistin’in bir ülke tarafından kabul edilmesi, uluslararası toplumun Filistin'in egemen bir devlet olduğunu resmen kabul etmesi demek. Bu tanınma, Filistin'in kendi topraklarında egemenlik hakkına sahip olduğu, bağımsız uluslararası ilişkiler yürütebileceği anlamına gelir. Yani Filistin’i diğer devletlerle eşit statüye getirmektedir. Bu da Filistin'in, uluslararası örgütlere üye olabilmesi, diplomatik ilişkiler kurabilmesi ve uluslararası anlaşmalara katılabilmesi anlamı taşır. 

Filistin Bm

BM'de oy kullanma hakkı yok

Filistin 2011’de Birleşmiş Milletler’e üyelik başvurusunda bulundu. 2012 yılında BM Genel Kurulu tarafından fiilen tanınan bir devlet statüsü alarak üye olmayan gözlemci devlet olarak kabul edildi. BM'de Batı Şeria'da sınırlı öz yönetim uygulayan Filistin Otoritesi tarafından temsil ediliyor. Bu sayede Genel Kurul’a katılıp New York'taki merkezde ofis bulundurabiliyor. Ancak oylamalarına katılamıyor. Tam üyeliğin önündeki tek engel oy verme hakkı. Birleşmiş Milletler’e üyelik için de Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinden en az 9’unun oyu gerekiyor. 5 daimi üyeden de sadece ikisi Filistin’i tanıyor.

Editör: Tuğba Çakıroğlu Demşo