TÜBİTAK'ın desteklediği kadın girişimciler, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini uluslararası rekabet düzeyinde güçlü ve inovatif ürün ve hizmetlere dönüştürüyor. TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişim (BiGG) programı, kadın girişimcilere çekir

ek sermaye desteği sağlayarak teknoloji ve yenilik projelerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Girişimcilik Destek Programı, girişimcilerin iş fikirlerini pazara taşıyabilmeleri için kapsamlı destekler sunuyor. Bu destekler sayesinde kadın girişimciler, teknoloji düzeyi yüksek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri hayata geçirebiliyor.

BiGG programına başvuran kadın girişimciler, sadece TÜBİTAK'ın sağladığı desteklerle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından yürütülen Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı'na da katılma imkanı elde ediyor. Bu program kapsamında kadın girişimcilere, deneyimli kadın mentörler eşliğinde iş fikirlerini ticari başarıya dönüştürme konusunda rehberlik sağlanıyor.

BiGG programının etkisiyle bugüne kadar 2 bin 453 girişimci desteklenirken, bunlardan 501'i kadın girişimcilerden oluştu. 1812 BiGG Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı'nın 2023 çağrısına yapılan 515 iş planı başvurusundan 161'i kadın girişimciler tarafından gerçekleştirildi. Bu başvurulardan 153'ü mükemmeliyet mührü almaya hak kazandı ve bu başarıda yer alan girişimcilerin 47'si kadın girişimcilerden oluştu.

Bu veriler, kadın girişimcilerin TÜBİTAK destekleriyle başarıya ulaştığını ve teknoloji alanındaki projelerle uluslararası arenada güçlü bir rekabet avantajı elde ettiklerini gösteriyor. Türkiye'nin yenilikçi gücü, kadın girişimcilerin liderliğinde geleceğe umutla bakıyor.