Kurumun kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Samih Rifat Bey, Ruşen Eşref Bey, Celâl Sahir Bey ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu Bey'dir. Kurumun ilk başkanı Samih Rifat Bey'dir.

Kuruluş Amacı:

Türkçenin gelişmesi ve korunması amacıyla kurulmuştur.

Çalışmaları:

Stephen King'in bir eseri daha canlanacak! Ben Barnes'lı "The Institute" geliyor... Stephen King'in bir eseri daha canlanacak! Ben Barnes'lı "The Institute" geliyor...
  • Türkçenin gramerini ve sözlüğünü hazırlamıştır.
  • Türkçenin lehçelerini araştırmıştır.
  • Türkçenin yabancı dillerle ilişkilerini incelemiştir.
  • Türkçenin tarihini araştırmıştır.
  • Türkçeyle ilgili kitaplar ve dergiler yayınlamıştır.
  • Türkçenin doğru kullanımı için çeşitli çalışmalar yapmıştır.

Önemi:

Türk Dil Kurumu, Türkçenin gelişmesi ve korunması için önemli çalışmalar yapmış ve Türkçenin standartlaşmasına katkıda bulunmuştur.

Kuruluş Yıldönümü Kutlaması:

Her yıl 12 Temmuz tarihi Türk Dil Kurumu'nun kuruluş yıldönümü olarak kutlanmaktadır.

Editör: Ela Duyar