Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT), üniversiteye giriş için önemli bir adımdır. TYT, adayların temel akademik becerilerini ve genel yeteneklerini ölçer. Peki, TYT'de hangi konular daha sık soruluyor? İşte 2024 YKS TYT sınavında sıkça sorulan konular ve detaylı konu dağılımları.

TYT Sınavında Sıkça Sorulan Konular

1. Türkçe

Türkçe testi, dil bilgisi, anlam bilgisi, okuma ve anlama sorularını içerir. İşte sıkça sorulan Türkçe konuları:

 • Paragraf Soruları: Anlam bilgisi ve okuduğunu anlama soruları, genellikle uzun paragraflar üzerinden gelir.
 • Dil Bilgisi: Fiiller, isimler, sıfatlar, zarflar, cümle ögeleri, cümle türleri.
 • Anlam Bilgisi: Sözcükte anlam, cümlede anlam, parçada anlam.
 • Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri: Türkçe dil bilgisi kuralları.

2. Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler testi, tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden oluşur. İşte sıkça sorulan konular:

Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nda Kurban Bayramı yoğunluğu

Tarih

 • İlk Türk Devletleri: Göktürkler, Uygurlar.
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı: İslamiyet'in doğuşu ve yayılışı.
 • Osmanlı Tarihi: Osmanlı Devleti'nin kuruluş, yükselme, duraklama ve gerileme dönemleri.
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi: Atatürk İlke ve İnkılapları, Kurtuluş Savaşı.

Coğrafya

 • Doğal Sistemler: İklim bilgisi, yer şekilleri, su kaynakları.
 • Beşeri ve Ekonomik Coğrafya: Nüfus, yerleşme, ekonomik faaliyetler.
 • Türkiye'nin Coğrafi Özellikleri: Türkiye'nin iklimi, yer şekilleri, tarım ve sanayi.

Felsefe

 • Felsefi Kavramlar ve Akımlar: Felsefenin temel kavramları, filozoflar ve felsefi akımlar.
 • Mantık: Mantık kuralları ve semboller.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 • İslam Dini: İslamiyet'in temel inanç esasları, ibadetler, ahlak kuralları.
 • Diğer Dinler: Hristiyanlık, Yahudilik ve diğer dinler hakkında temel bilgiler.

3. Temel Matematik

Temel Matematik testi, sayısal yetenek, problem çözme ve temel matematik bilgisi sorularını içerir. İşte sıkça sorulan konular:

 • Sayılar: Doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar.
 • Temel Matematik Kavramları: Bölme ve bölünebilme kuralları, asal çarpanlar, obeb-okek.
 • Cebir: Denklemler, eşitsizlikler, mutlak değer.
 • Geometri: Üçgenler, dörtgenler, çember ve daire.
 • Fonksiyonlar: Fonksiyon çeşitleri, grafikler.
 • Olasılık ve İstatistik: Olasılık hesaplamaları, veri analizi.

4. Fen Bilimleri

Fen Bilimleri testi, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden oluşur. İşte sıkça sorulan konular:

Fizik

 • Hareket ve Kuvvet: Newton yasaları, hareket denklemleri.
 • Elektrik ve Manyetizma: Elektrik devreleri, manyetik alanlar.
 • Optik: Işık ve gölge, aynalar, mercekler.
 • Termodinamik: Isı ve sıcaklık, ısı geçişleri.

Kimya

 • Maddenin Yapısı ve Özellikleri: Atom yapısı, periyodik tablo.
 • Kimyasal Bağlar: İyonik ve kovalent bağlar, moleküller arası etkileşimler.
 • Kimyasal Tepkimeler: Asit-baz tepkimeleri, redoks tepkimeleri.
 • Çözeltiler: Çözünürlük, çözelti hazırlama.

Biyoloji

 • Hücre ve Hücresel Yapılar: Hücre organelleri, hücre zarından madde geçişi.
 • Genetik: DNA, genetik kod, kalıtım.
 • Ekosistem ve Çevre: Ekolojik dengeler, çevre kirliliği.
 • Sistemler: İnsanda sistemler (sindirim, dolaşım, solunum).

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

 1. TYT'de hangi konular daha sık soruluyor?

  • TYT'de Türkçe, sosyal bilimler (tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü), temel matematik ve fen bilimleri (fizik, kimya, biyoloji) konuları sıkça sorulur.
 2. Hangi derslerden sorumlu olacağım?

  • TYT'de Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri derslerinden sorumlusunuz.
 3. Hangi konulara daha fazla çalışmalıyım?

  • Paragraf soruları, temel matematik işlemleri, tarih ve coğrafya olayları, temel fen bilimleri kavramları gibi sıkça sorulan konulara daha fazla çalışmalısınız.

2024 YKS TYT sınavında sıkça sorulan konular arasında Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri dersleri bulunur. Bu rehberde verilen konu dağılımları ve sıkça sorulan konulara çalışarak sınavda başarılı olabilirsiniz. "TYT'de hangi konular daha sık soruluyor?" sorusunun cevabı, bu rehberde detaylı olarak verilmiştir. Başarılar dileriz!

Editör: Semra Köylü